Stichting

Na mijn eerste reis naar Roemenië in de zomer van 1990, heb ik diverse mensen met soortgelijke ervaringen ontmoet en met hen het verlangen gedeeld iets aan de geestelijke en maatschappelijke noden te doen in Roemenië.

Door een grote gift van een Nederlandse ondernemer om iets aan de nood te doen in Roemenië, ontstond de behoefte aan een stichting om die gift en verdere financiele hulp op een legale en verantwoorde wijze te kunnen verwerken.

De stichting als rechtspersoon gaf ons ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld hulptransporten op grotere schaal, met een personenbus met aanhanger, te organiseren.

In die tijd kwam ik een enthousiaste hulpverlener tegen die vanuit zijn kerkgemeente in Duitsland opereerde. We hebben deze acties in het begin gebundeld en de stichting in het leven geroepen.

De naam van de stichting spreekt van "uitdaging en hulp".

De uitdaging zijn we aangegaan, en naast de jaarlijkse hulptransporten van kleding, voedsel, medicijnen en complete ziekenhuisinrichtingen, zijn wij gestart met een bakkerij, naaiatelier, tuinderij en div. levensmidelenwinkels.

Later in 1998 bouwden we een kerk in Minis. En in 2005 bouwden we een gaarkeuken. Dit project, Mission Possible, is opgestart door de jeugdgroep van de Christengemeente Rijswijk n-b en Christengemeente Waalwijk. In een jaar tijd werden veel acties gehouden om geld in te zamelen. De stichtingen "De Wilde Ganzen" en het "NCDO" zouden het opgehaalde bedrag vermeerderen. De acties die gehouden zijn om het geld in te zamelen betreffen: volleybaltoernooi, sponsorloop, fancy fairs, kerstkaartverkoop, twee erediensten in het teken van het project, een jeugddienst en natuurlijk onze winkel in tweedehands spulletjes in Rijswijk "SamSam". Alles bij elkaar opgeteld en na de vermeerdering "De Wilde Ganzen" en het "NCDO" is er in totaal een bedrag bij elkaar gespaard van € 39.626,-. De jeugdgroep van deze gemeenten zijn in juli 2005 twee weken naar Minis gereisd om daar een start te maken met de bouw van het gaarkeuken gebouw achter de kerk. In de jaren erna is de gaarkeuken door de lokale bevolking stap voor stap uitgebouwd en afgerond in 2009.

Vanaf 2006 hebben we ons ook bezig gehouden met een project genaamd Kids Mission: hulp aan minderbedeelde kinderen. In de vorm van naschoolse activiteiten en opvang en daarbij ondersteuning in het voedselprogramma.

Vanuit Nederland ondersteunen wij onze projecten in Roemenië, onder gebracht in Asociatia Crestina "Stephanus" te Minis Arad (West Roemenië). Via Nederland doneren wij uw giften aan "Stephanus".

In "Stephanus" runnen wij een gaarkeuken voor de minst bedeelden van onze omgeving. In het bijzonder ouden van dagen met de laagste sociale uitkering van +/- € 27 per maand en gezinnetjes zonder vader of moeder en zonder enige uitkering of inkomen.

Vanuit de gaarkeuken bezorgen we de oudjes (40 personen) een warme maaltijd aan huis en kunnen zo ook beter in spelen op hun problemen en blijven niet met bereid voedsel zitten als mensen niet kunnen komen.

Dit bestaande programma willen we gaan uitbreiden voor kinderen van kansarme gezinnen waar de kinderen soms slechts één maaltijd per dag krijgen. Hiervoor hebben we extra sponsors nodig, voor +/- 50-60 kinderen.

Naast dit vaste programma van de gaarkeuken ondersteunen we diverse bejaardentehuizen en kindertehuizen met potgroenten en diverse andere levensmiddelen waar mogelijk. Regelmatig houden we acties onder de arme gezinnen en delen voedselpakketten en kleding uit. In de winter hebben we extra problemen op het terrein van de huisvesting. In de koudste maanden delen we regelmatig stookhout uit aan degenen die niet meer hebben en ook niet het geld hebben om hout te kopen. Helaas is deze hulp vooral op het platteland in de dorpen meer dan ooit nodig. Door onze permanente aanwezigheid daar kunnen we direct op deze noden inspelen.

Pieter Nagel, bestuursvoorzitter.

Hoofdmenu

Challenge + Aid International