Gerealiseerd in 2013

Afgelopen jaar hebben we veel kunnen realiseren. Aan de keuken hebben we veel binnen en buiten kunnen doen. Na 4 jaar was ook de binnenkant aan een opfrisbeurt toe. Het geheel is gerepareerd en overgeschilderd. Buiten hebben we de isolatie compleet gemaakt en al de muren van een afwerkpleister voorzien. Het hok voor stookhout is gerealiseerd en er is een betonplaat gestort. Voorts hebben wij een opslagloods gebouwd van 90 m2. Door de grote toestroom van hulpgoederen hebben wij deze opslag moeten bouwen.

Hoofdmenu

Challenge + Aid International